Miljö

Miljö utgör en betydande del av vårt tänkande.

Vi använder oss enbart av vattenbaserade lacker och limmer.
Allt vårt avfall källsorteras. Träspill flisas och används till uppvärmning av våra lokaler och maskiner. Vi är helt självförsörjande på detta.

Inga farliga utsläpp i form av lösningsmedel. Miljötänkandet vinner både vi och vår natur på.